Országos Esélyegyenlőségi Hálózat

Döntés született az "Országos Esélyegyenlőségi Hálózat keretében Megyei Esélyegyenlőségi Iroda - Esélyek Háza működtetésének és esélyteremtő programoknak a támogatására (OEH-MESI-11)" kiírt pályázat nyerteseiről

2011. december 2., péntek

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a 2011. július 25-én megjelent, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. évi törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet alapján OEH-MESI-11 kódszámú Országos Esélyegyenlőségi Hálózat keretében Megyei Esélyegyenlőségi Iroda - Esélyek Háza működtetésének és esélyteremtő programoknak a támogatására kiírt pályázati kategóriában a Bírálati Bizottság javaslata alapján meghozta döntését.

A pályázati kategóriára 41 darab véglegesített pályázat érkezett be, amelyből 33 darab felelt meg a formai követelményeknek. A Bírálati Bizottság 14 darab pályázatnak ítélt támogatást.

A pályázat célja:
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a társadalmi egyenlőség előmozdítása érdekében az ország 19 megyéjében és Budapesten "Esélyegyenlőségi Iroda" címbirtokos szervezetet választ ki. A pályázat eredményeként a programidőszak alatt az ország 19 megyéjében és Budapesten Esélyegyenlőségi Irodák működnek, amelyek az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat (a továbbiakban: Hálózat) tagjaiként összehangolt szakmai, kommunikációs munkát végeznek a többi megyei irodával. Az Esélyegyenlőségi Iroda munkájával elősegíti a hátrányos helyzetű csoportok, családok társadalmi integrációját. Esélyteremtő programokat szervez a Hálózat kiemelt célcsoportjaival - hátrányos megkülönböztetést vagy diszkriminációt elszenvedett, vagy azzal fenyegetett, illetve problémákkal küzdő, kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyatékossággal élőkkel, nőkkel, romákkal, gyerekekkel, ifjúsággal, idősekkel, családokkal, hátrányos helyzetű térségek lakosaival - szemben, a társadalomban meglévő előítéletek leküzdése, valamint a társadalmi szolidaritás erősítése érdekében. Informálja és tanácsadással segíti a hatókörébe tartozó hátrányos helyzetű embereket, családokat, és szükség szerint együttműködik a családokkal foglalkozó szervezetekkel, ezzel is segítve a kormányzat társadalompolitikai céljainak megvalósulását.